Visie

We leven in een tijd van snelle  veranderingen,veranderingen die aangedreven worden door technologie.

ICT is een disruptieve technologie: het verandert ons leven, onze manier van werken, ons gedrag en onze sociale interacties op een ingrijpende manier.  Binnen een periode van 10, 15 jaar zijn internet en de mobiele telefoon gemeengoed geworden en op dit moment zien we de smartphone en mobiel internet in een onwaarschijnlijk hoog tempo de wereld veroveren.

Binnen onderwijs, het midden –en klein bedrijf en gemeentelijke instellingen zal de invloed van deze moderne communicatiemiddelen een enorme impact gaan krijgen.                         


Zo heeft op menig school het schoolbord al plaats gemaakt voor het electronic whiteboard en worden boeken vervangen door eBooks en iPads. Het MKB kent een stormachtige ontwikkeling richting internetverkoop en de inzet van sociale media voor  omzettoename  en klantbewustzijn neemt hand over hand toe. Ook gemeentes en overheden maken kennis met de kracht van sociale media en orienteren zich volop op het ontwikkelen van beleid dat de positieve effecten kan benutten en de negatieve effecten kan voorspellen en aan banden leggen.

In nauwe samenwerking met elkaar en volop gebruik makend van elkaars expertise, wil EduTactiek de partner zijn die uw organisatie  "toekomst proof" maakt. waarbij het wennen en werken met de voor uw instelling meest relevante technologien altijd zal worden verbonden met de menselijke interactie die past binnen uw instelling. 

Onze overheid deelt deze inzichten. Binnen het regeerakkoord is dan ook vastgelegd dat het voor het vergroten van het gebruik en de kennis van ICT door het midden- en kleinbedrijf, in de topsectoren en in sectoren als onderwijs en zorg gelden worden gereserveerd. ( doorbraakprojecten )